صناسع دستی

صنایع دستی هتل مجموعه ای از اثار دستی و زیبای صنعتگران دست این خطه و مرز و بوم را برای شما عزیزان به منظره ی تماشا قرار داده است