اتاق نمک

اتاق نمک یکی از مکان های بسیار فرح بخش و زیبا در هتل می باشد که دیواره ها و کف آن تماما از نمک و سنگ نمک می باشد

پوشیده شده است