اتاق تلسکوپ

اتاق تلسکوپ  هتل  دارای تلسکوپ قوی و امکانات نجوم می باشد و در شب برای  میهمانان عزیز این امکان فراهم گردیده است که به رصد ستارگان بپردازند